Oggendgebed

Daar is iets baie besonders aan ‘n gebed in die oggend.  Gebed is enige tyd van die dag effektief, maar aan ‘n oggendgebed is daar net iets wat baie kragtig is.  Gebede wat in die oggend gebid word, stuur die dag in die regte rigting.  Wanneer ek in die oggend bid, merk ek op dat dinge glad verloop; dat ek minder stryd deur die dag ervaar en dat ek, in my opinie, meer vrede beleef.  Ek het nie genoeg tyd in my dag om na te laat om in die oggend te bid nie.  Die volgende oggendgebed is ‘n super-kragtige gebed wat jou lewe sal verander.  Ek beveel aan dat jy dit deel maak van jou roetine in die oggend en dit sal aanpas na gelang van jou behoeftes:

Vader, ek kom voor U in die magtige Naam van Jesus Christus.  U is groot en waardig om geprys te word! Ek kom met vrymoedigheid na U troon om genade te vind in ‘n tyd van nood.  In die oggend, O Here, hoor U my stem.  In die more, rig ek my gebed na U en wag gretig op U.  Ek neem hierdie geleentheid om rookskerms in die gees op te rig, wat dien as sig- en klankhindernisse  teen sataniese agente en bose magte.

Ek verklaar dat ek gereinig is van alle vuilheid van die vlees en gees, in perfekte heiligheid in die vrees van die Here. Ek is gewas deur die bloed van Jesus, wat my gereinig het van alle ongeregtighede. Ek is  skoon gewas deur die water van U Woord!

Ek verklaar dat elke bose woord wat oor my gespreek is in my drome, bose gebede, ander realms waarheen ek geneem is of wat in my ingevoer is deur tegnologie, is nou verslind deur springkane van God, losgelaat om ‘n mis-oes te veroorsaak.

Ek verklaar dat alle bose toestelle, kettings van slawerny, bose invloede, gevangenis van my menswees, insette en inplantings van enige soort, fisies, geestelik en energie wat gevestig is teen my in my slaap, nou deur die heilige vuur van Jesus Christus vernietig is. Ek verloën en verklaar vernietiging van alle bose altare wat opgerig is en my naam dra of enige beeld in ‘n tydlyn, ‘n tydperk, ‘n ryk of ‘n ander dimensie. Ek verloën en verbreek die krag van alle offers of rituele wat uitgevoer is op hierdie altare, en verklaar dat dit geen invloed op my of op enige iemand het nie.

Ek bely en verloën alle dade van ooreenkomste met bose agendas en opdragte wat tydens my slaap plaasgevind het, insluitend die ontvangs van voedsel van bose magte, vervalste geskenke, roepings, intensies, oordele, tegnologieë, valse openbarings en opdragte. 

Ek verklaar dat die bloed van Jesus my toemaak, maar ook my huis, my motor(s), bankrekening(e) en alles onder my rentmeesterskap, in die Naam van Jesus.

Ek verklaar dat my liggaam geseënd is, my siel is geseënd en my gees is geseënd, in Jesus se Naam.

Ek vra dat die salwingsolie sal oorvloei oor elke komponent van my, om my vir diens te salf, my hart met blydskap te vul en my lede met die krag van Jesus Christus te vul.Engele, seën die Here en prys Sy heilige Naam! Jy versnel in krag;  jy voer die Woord uit en jy gee gehoor aan die stem van Sy Woord. Jy is geskep, geeste wat die Woord verkondig aan die erfgename van redding. As ‘n erfgenaam van redding, spreek ek dat jou bediening aan my ‘n uitvoering van my opdrag is.

Engele van finansies, julle is vry om na my toe te bring na my stoor, soos dit bestem is. Vestig my in die voorsienigheid van die Here en laat die voorvloedige seëninge van God my inhaal. 

Engele van geleentheid, julle is vry om geleenthede te skep wat my begunstig.

Engele van genesing, julle is vry om te verseker dat enige aanvalle teen my gesondheid ontwrig sal word. Julle is vry om enige aansteeklike siektes te blok, om voedselvergiftiging te voorkom, om ongelukke wat my liggaam kan skade aandoen te onderskep en om my liggaam, siel en gees te genees.

Engele van oorlogvoering, julle is vry om die vyande van God wat my teengaan in my opdragte, mandate en roeping, te ontspoor. Ek verklaar dat julle rowers ten alle tye sal oorwin, in Jesus se Naam. Ek identifiseer die sterk vestings, strategiese posisies, oorlogskamers en laboratoriums van die duisternis wat teen my lewe opgerig is en ek verklaar dat die oorlogsperde losgelaat word uit die hemel. Ek bombardeer die vyand met haelstene, kole van vuur, tsunamis van lewende water, instrumente van oorlogvoering en die hemelse weermag. Ek verklaar dat die vyand verdring word deur die rook uit God se neusvleuels, die gesis van die Here wat die bye en vlieë bring, die roofsugtige diere en die lig van Sy glorie. Ek bevry die spies van die Here, instrumente van dood en die lem van die Here, wat God se vyande verneder.  Ek bedek die kampplekke van die bose met wolke van verwarring en verslaan bose ryke opgerig teen my, met plae en rampe in die Naam van Jesus.

Ek verklaar dat die son, maan, sterre en planete geskep is om die Here te prys. Die gretige verwagting van die skepping om die seuns van God te openbaar, omdat die skepping self verlos sal word van die slawerny van korrupsie na die glorieryke vryheid van die kinders van God.  Daarom, spreek ek elke bose opdrag of belegging aan wat gemaak en gestuur is na die son, maan, sterre en planete deur hekse, towenaars en agente van die duisternis.  Ek verklaar dat hulle nou deur die swaard van die Here uitgesny word.  Ek verklaar dat hierdie bose opdragte vervang word deur die Woord van die Here, wat sê: “ Vader in die Hemel, laat U Naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied in die hemel, net so ook op die aarde.”

Net soos die sterre geveg het in die bane teen Sisera, bepaal ek dat die sterre nou beroep word vir uitbuiting teen die vyande van Jesus Christus en dat hulle  saam met die kinders van die lig sal veg, om die regering van God op aarde uit te brei. 

Ek verklaar dat die skepping geheroriënteerd is op hierdie dag om die Here te dien en dat kosmologiese kragte in diens sal wees in die openbaring van die glorie van God. Dit is geskryf dat die kennis van die glorie van die Here die aarde sal vul, net soos wat die waters die see vul.

Ek verklaar dat die warrelwind van die Here my en diegene wat aan my verbind is, sal omring.  Dit trek alle bronne tot ons aan, wat doeltreffend is vir ons roeping en mandate en dit verwoes die strikke van die vyand reg voor ons oë.

 

Here Jesus, U is my skild, my syskerm en my agterhoede.  Ek neem die geleentheid om die wapenrusting van God op te neem: die helm van verlossing, die borsharnas van geregtigheid, die waarheidsgordel, die swaard van die Gees, dit is die Woord van God, die klere van wraak en die mantel van ywer.

 Ek sal nie bang wees vir terreur in die nag nie, ook nie vir die pyl wat in die dag geskiet word nie, ook nie vir pestilensies wat rondloop in die donker nie, ook nie vir die verwoesting wat helder oordag plaasvind nie.

Ek verklaar dat die gees van uitnemendheid op my rus en dat my meerdere my sal aanstel oor die hele ryk. Ek verklaar dat my ryk in my opdragte gesetel is.  Ek roep dit aan in die name van God; Jehovah-Jireh, Jehovah-Rapha, Jehovah-Shammah, Jehovah-Nissi, Jehovah-Tsidkenu, Jehovah-M’kaddesh, Jehovah-Ra’ah, Jehovah-Shalom, Jehovah-Gibbowr, Jehovah-Elohim, Jehovah-Sabaoth, Jehovah-Issuwz, Jehovah-Hoseenu, El-Shaddai, El-Elyon, El-Olam, El-Roy, Yeshuah Ha Mashiach.

Ek bepaal my ryk en lewe  om gekoppel te word aan die sewe Geeste van God; die Gees van die Here, die Gees van Wysheid en Insig, die Gees van Raad en Mag, die Gees van Kennis en die Vrees van die Here. 

Ek verklaar dat ek die glorie van die Here met ‘n oop gesig besien en ek verander is deur dieselfde beeld van glorie tot glorie, eweneens deur die Gees van die Here. Ek seël hierdie verklarings oor elke ryk, eeu, tydlyn en dimensie, verlede, hede en toekoms, tot in ewigheid. Ek verklaar hierdie dag geseënd, vrugbaar en voorspoedig, in die magtige Naam van Jesus.

 

 Amen.

1 thought on “Oggendgebed”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.