Doa Arche untuk Anak-anak

Saya melibatkan arche saya dan meneguhkannya atas anak-anak saya. Saya memanggil arche saya dengan nama-nama Tuhan: Jehovah-Jireh, Jehovah-Rapha, Jehovah-Shammah, Jehovah-Nissi, Jehovah-Tsidkenu, Jehovah-Makkedesh, Jehovah-Ra’ah, Jehovah-Shalom, Jehovah-Gibbowr, Jehovah-Elohim, Jehovah-Sabaoth, Jehovah-Issuwz, Jehovah-Hoseenu, Jehovah-Quana, Jehovah-Chayil, Jehovah-Milchamah, El-Shaddai, El-Elyon, El-Olam, El-Roy, Yeshua Ha Mashiach.

Selanjutnya saya menghubungkan arche saya dengan tujuh Roh Tuhan; Roh Tuhan, Roh Hikmat dan Pengertian, Roh Penasihat dan Keperkasaan, Roh Pengenalan, dan Roh Takut akan Tuhan. Saya mengundang huruf-huruf yang hidup ke dalam arche saya untuk bergema sesuai dengan frekuensi resonansi mereka, menyelaraskan langit dan bumi. Saya memanggil Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Heh, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ayin, Pey, Tsade, Kof, Resh, Shin, dan Tav, dan memberkati engkau dalam nama Yeshua. Saya menetapkan bintang-bintang saya sebagai inti kekuatan, mengisi daya arche saya melalui penyelarasan dan interaksi. Saya mengelilingi bintang-bintang saya dengan batu-batu hidup, membiaskan cahaya ke berbagai bidang dan dimensi. Saya juga menumpangkan gunung-gunung saya dan membuka rute perdagangan ke tempat-tempat surgawi di dalam Kristus Yesus, memberlakukan yurisdiksi dan pemerintahan Sion.

Saya menempelkan arche saya pada cincin-lingkaran di atas dan di bawah langit dan menambatkannya pada mesin di pusat penciptaan. Saya menyelaraskan pohon kebenaran saya di dalam Yesus Kristus, yang saya hubungkan dengan arche saya sehingga sungai air hidup mengalir melalui pohon dan arche saya. Saya melibatkan dan mengaktifkan logam-logam baru yang ditempelkan pada arche saya, melampaui semua penghalang antara yang organik dan sintetis. Saya juga mendirikan takhta saya di tengah-tengah arche saya dan membawa mereka ke dalam suatu pelapisan, yang sepenuhnya ditegakkan dalam kekuasaan dan otoritas saya di dalam Kristus Yesus.

Saya bersyukur kepada-Mu atas anak-anak yang Engkau anugerahkan kepada saya. Saya menetapkan bahwa anak-anak saya akan diajari oleh Tuhan, dan besarlah ketenteraman anak-anak saya (Yesaya 54:13). Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan, buah kandungan adalah suatu anugerah. Seperti anak panah di tangan seorang pahlawan, demikianlah anak-anak saya pada masa muda saya. Firman-Mu menyatakan, berbahagialah orang yang panahnya penuh dengan mereka; mereka tidak akan mendapat malu, tetapi akan berbicara dengan musuh-musuhnya di pintu gerbang (Mazmur 128:3-5). Saya mendeklarasikan atas anak-anak saya bahwa mereka diberkati dalam tubuh, jiwa dan roh mereka. Semua hari kehidupan mereka telah tertulis di dalam kitab-Mu, sebelum mereka dilahirkan/diciptakan (Mazmur 139:16). Saya memerintahkan perwujudan keselarasan antara anak-anak saya dengan apa yang tertulis dalam kitab-Mu. Saya menempatkan malaikat pengawal di sekeliling anak-anak saya, dan mendeklarasikan bahwa malaikat-malaikat-Mu memikul mereka di tangan mereka, supaya kaki mereka tidak terantuk batu (Mazmur 91:11-12).  Saya menghardik dan melarang kecelakaan atau bencana apa pun yang akan menyebabkan luka atau cacat permanen pada tubuh mereka. Saya berkata bahwa mereka beroperasi sesuai dengan berkat Abraham (Galatia 3:14). Saya menetapkan bahwa setiap orang yang memberkati mereka akan diberkati, dan setiap orang yang mengutuk mereka akan dikutuk (Kejadian 12:3). Saya juga mendeklarasikan bahwa Engkaulah Jehovah-Shammah, Tuhan yang ada di sana, dan Engkau ada di sana ketika saya tidak ada. Saya berkata bahwa Engkau adalah tembok api di sekeliling anak-anak saya (Zakharia 2:5).

Saya berdoa agar Engkau mengatur agar teman-teman yang ada di sekitar anak-anak saya membawa pengalaman positif, berkat, dan agar mereka mendorong anak-anak saya untuk melangkah ke dalam potensi mereka. Saya berdoa agar teman-teman yang dikirim oleh musuh untuk menyesatkan anak-anak saya ke dalam pencobaan, dosa, dan perilaku yang merusak akan dijauhkan dari anak-anak saya, dalam nama Yesus. Saya menaruh kepercayaan saya pada kemampuan-Mu, ya Tuhan, dan mendeklarasikan bahwa anak-anak saya adalah anak-anak-Mu yang pertama dan yang utama, dan bahwa saya adalah pelayan yang Engkau tunjuk atas hidup mereka. Saya menerima hikmat setiap hari dari Roh-Mu untuk mendidik mereka di jalan yang seharusnya mereka tempuh, sehingga pada masa tua mereka tidak menyimpang dari jalan itu kebernaran Mu (Amsal 22:6).

Saya mendeklarasikan bahwa Engkau akan melawan orang-orang yang melawan kami, dan Engkau akan menyelamatkan anak-anak saya (Yesaya 49:25). Saya mendeklarasikan bahwa Engkaulah perisai mereka, penopang mereka, dan barisan belakang mereka (Mazmur 91:4, Yesaya 52:12). Ya Bapa, Engkau memenuhi segala kebutuhan mereka menurut kekayaan-Mu dalam kemuliaan Yesus Kristus (Filipi 4:19). Saya bersyukur kepada-Mu karena kemampuan-Mu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya melampaui kemampuan saya. Saya mengundang Engkau untuk menunjukkan kepada anak-anak saya bahwa Engkaulah Bapa Surgawi mereka, sehingga hubungan mereka dengan-Mu tidak bergantung pada saya. Saya memberkati anak-anak saya, pekerjaan tangan mereka, dan segala sesuatu yang mereka tetapkan sendiri untuk dicapai sesuai dengan kehendak-Mu bagi kehidupan mereka.

Saya juga menempatkan perisai untuk memblokir panah berapi yang akan membawa kebingungan, pertikaian, perselisihan, kepahitan, dan tuduhan yang akan menciptakan konflik dalam keluarga kami. Saya juga mendeklarasikan bahwa kutukan, umpatan, kekesalan, mantra, jampi-jampi, bentuk-bentuk ilmu sihir, voodoo, seni gelap, pukulan, pesona, atau bentuk-bentuk lain dari aktivitas iblis yang bersenjata akan sepenuhnya dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Saya juga berkata bahwa anak-anak saya akan dikuasai oleh buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, dan penguasaan diri.  Saya mendeklarasikan bahwa keluarga saya adalah tempat tinggal yang penuh damai sejahtera dan bahwa semua berkat generasi yang terkait dengan garis keturunan saya dialami oleh anak-anak saya. Dalam nama Yesus, Amin.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.